КЛУБ ЗА СПОРТНИ ГЪЛЪБИ "РОЗОВА ДОЛИНА” - Казанлък

 • 1. В състезанието могат да участват само членове на КТК, които са изпълнили задълженията си до края на месец март за предстоящата година. И да се състезават с гълъби, които носят пръстени КТК, също така и пръстени на други чуждестранни обединения на типлера.

 • 2. В състезанието могат до участват най-малко три и най-много десет гълъба. По време на един състезателен сезон, с едни и същи гълъби не могат да се състезават двама гълъбовъди. Дати за вдигане няма. Кой, когато е готов дава заявка една седмица по-рано. За всяко вдигане се плаща по 5 лв.

 • 3. Не се разрешава да се вдигат гълъби от състезатели в един и същи ден на разстояние не по-малко от 200 м.

 • 4. Ятото трябва да стартира не по-късно от 8 часа в присъствието на съдия / съдии /, който предварително си е сверил часовника. Полета се засича по часовника на съдията. Състезанията са само в събота и неделя.

 • 5. Победител в отборното състезание е ятото с 3-ри пъти най-дълго време на полета, ако не бъде дисквалифицирано по точки от правилника

 • 6. Съдиите при състезанието трябва да са членове на клуба на КТК, не може същите да са в роднински връзки било то чрез женитба. Съдията / съдиите / трябва да има 18 години. Може да присъства гост-съдия от друго съответно гълъбовъдно обединение. Всеки състезател на КТК може да е контрольор.

 • 7. Преди пускането на гълъбите да летят, съдията / съдиите / трябва да впише в протокола цвета и номера на пръстена на гълъбите. Да постави, ако е нужно допълнителни контролни щипки на гълъбите участващи в състезанието. С лепени, срязани или други подправени пръстени не може да се участва.

 • 8. Съдията е длъжен / Съдиите са длъжни да наблюдават до края правилното протичане на полета. Наблюдението на състезанието не трябва да е на по-малко от 30 м от гълъбарника и мястото на кацане.

 • 9. На покрива на блоковете съдия / съдии / и собственици не трябва да има. Алкохол не се разрешава да консумира съдията / съдиите /.

 • 10. След приключване на полета, съдията / съдиите / трябва да провери участващите в полета гълъби по номера на пръстените и т-н.Написва се протокола. В случай на дисквалификация, съдията трябва да уведоми участника на момента.

 • 11. Протокола попълнен от съдията трябва да бъде предаден на управителния съвет на КТК до 24 часа и да бъде поместен в сайта на клуба също до 24 часа.

 • 12. След старта на състезанието ятото трябва да бъде показано на съдията до 2-рия час, след това на всеки 1 час.

 • 13. Отделен гълъб от ятото може да лети, но трябва да се показва на всеки 1 час от отделянето му.

 • 14. Трябва да финишират най-малко два гълъба. Ако са по-малко се дисквалифицират.

 • 15. Ако гълъб кацне и до 1 час не бъде показан на съдията, който да установи номера на пръстена, го дисквалифицират. Ако се вдигне пак се дисквалифицира цялото ято.

 • 16. Ако граблива птица хване гълъб, другите птици продължават редовния си полет. Ако гонения гълъб го няма повече от час и пак се появи се дисквалифицира цялото ято.

 • 17. За отборен полет се взимат 3-те най-добри редовни времена за млади, и за стари гълъби.

 • 18. За асов гълъб се смята времето на последния кацнал гълъб от ятото.

 • 19. За най-добър единичен полет се считат най-добрите резултати.

 • 20. Ако до 15 минути след старта, не е успял гълъб да хвръкне се дисквалифицира цялото ято.

 • 21. Всяко непозволено действие върху летящия гълъб, което улеснява техния полет води до дисквалификация. Това го решават съдията на място.

 • 22. Не е позволено да излизат други гълъби от гълъбарника волно или неволно.

 • 23. Дисциплинарни нарушения като: хващане на гълъби от членове на клуба, възпрепятстване на откриването им, кражби, караници, обвинения, присвояване на власт в клуба, злоупотреба с пари и подобни се наказват след решение от членовете на клуба. Решението трябва да бъде взето с мнозинство. Както всички други решения са предложени за гласуване. Не се разрешава лидерно налагане на решения както в други клубове.