КЛУБ ЗА СПОРТНИ ГЪЛЪБИ "РОЗОВА ДОЛИНА” - Казанлък

РЕЗУЛТАТИ 2014

Трето състезание за стари гълъби 31.05 - 01.06.2014
1. Румен Кацарски

отбор от ктк3906, ктк3846, ктк3899 - 12:51 минути

2. Стефан Пендарев
отбор от ктк2816, ктк4295, ктк3186 - 06:18 минути

3. Цветан Цонев
отбор от ктк4464, ктк4413, ктк4423 - 06:05 минути

дисквалифицирани:
1. Петко Цеков

отбор от ктк3326, ктк4588, ктк3348, ктк4586, ктк3990 - 16:14 минути по т.26

2. Джевдет Мустафа
отбор от ктк3433, ктк1872, ктк1871 - 03:16 минути по т.26

 

Второ състезание за стари гълъби 17.05 - 18.05.2014

1. Петко Цеков
отбор от ктк3326, ктк3348, ктк3347 - 11:20 минути

2. Стефан Пендарев
отбор от ктк2816, ктк3186, ктк4295 - 08:03 минути

дисквалифицирани:
1. Джевдет Мустафа

отбор от ктк1872, ктк2871, ктк3406 - 14:28 минути по т.26

2. Митко Стефанов
отбор от ктк4515, ктк4503, ктк4514 - 13:40 минути по т.26

3. Аско Осман
отбор от ктк1612, ктк4483, ктк4484 - 10:10 минути по т.26

4. Цвет Цонев
отбор от ктк4413, ктк4423, ктк4430 - 05:50 минути по т.26

5. Николай Иглев
отбор от ктк4101, ктк4111, ктк4113 - фалсарт

 

Първо състезание за стари гълъби 03.05 - 04.05.2014
1. Стефан Пендарев

отбор от ктк4295, ктк2816, ктк3186 - 10:50 минути

2. Джамал Азис
отбор от ктк3271, ктк3272, ктк4252 - 05:03 минути

3. Николай Иглев
отбор от ктк4101, ктк4113, ктк4111, ктк4887 - 02:15 минути

дисквалифицирани:
1. Джевдет Мустафа

отбор от ктк3437, ктк1872, ктк3406, ктк2871 - 14:20 минути по т.26

2. Митко Караилиев
отбор от ктк4503, ктк4514, ктк4514 - 11:20 минути по т.26

3. Аско Осман
отбор от ктк1612, ктк4483, ктк4484 - 10:40 минути по т.26

4. Цвет Цонев - фалстарт

5. Петко Цеков - фалсарт