КЛУБ ЗА СПОРТНИ ГЪЛЪБИ "РОЗОВА ДОЛИНА” - Казанлък

РЕЗУЛТАТИ 2012

Лонг Дей 16 и 17 май 2012г.

1.Михаил Богданов Тодоров

ктк1218, ктк2332, ктк2344 - 16 ч. и 57 мин.

2.Стефан Пендарев
ктк1967, ктк1970, ктк1961 - 10ч. 05 мин.

3.Джевзет Мустафа
ктк1396, ктк1882, ктк1892 - 7ч. 45 мин.

 

 

 

Резултати от 3-то състезание на 27 и 28 май 2012г

1. Михаил Богданов Тодоров
ктк1218 от 2010г. ктк2332, ктк2344 от 2011г. - 15 ч. и 03 мин.

2. Стефан Пендарев
ктк2816, ктк1967, ктк1974, ктк1961 от 2011г. - 12 ч. 20 мин.

3. Петко Цеков
ктк2533, ктк2548, ктк2174 от 2011г. - 11 ч. 40 мин.

4. Цветан Цонев
ктк2076, ктк2607, ктк2482, ктк2608, ктк2692 - 6 ч. и 25  мин.

дисквалифицирани:

1. Мариян Стоянов - 15 ч. и 40 мин.

2. Джевзет Мустафа - фал старт


 

 

Резултати от 2-ро състезание на 12 и 13 май 2012г.

1. Джевзет Мустафа
ктк1396 от 2010г., ктк1892, ктк1873, ктк1883 от 2011г. - 14 ч. и 46 мин.

2. Михаил Богданов Тодоров
ктк1218, ктк1415 от 2010г., ктк2344, ктк1251, ктк2332, ктк2751 от 2011г. - 11 ч.и 45 мин.

3. Цветан Цонев
ктк2076, ктк2607, ктк2482, ктк2608, ктк2074, ктк2092 от 2011г. - 5 ч. и 31 мин.

4. Слави Кръстев
ктк1500, ктк1504, ктк1244 от 2011г. 5 ч. и 27 мин.

дисквалифицирани:

1. Мариян Стоянов
ктк2578, ктк2049, ктк2570  от 2011 г. - 16 ч. и 02 мин. по т.26

2. Петко Цеков
ктк1352, ктк1357, ктк2151, ктк1541 от 2011г. 15 ч. 00 мин. т.26

3. Стефан Пендарев
ктк1967, ктк1970, ктк2816 от 2011г. 14 ч. 45 мин. по т.26

 

 

 

Резултати от 1-во състезание на 28 и 29 април 2012г.

1. Михаил Богданов Тодоров
отбор от мъжки ктк1218, ктк1415, ктк1251 от 2010г, 2344ктк, ктк2332, ктк2751 от 2011г.  - 15 ч. и 01 мин.

2. Джевзет Мустафа
отбор от мъжки ктк1396 от 2010г., ктк1892, ктк1872, ктк1873, ктк2627 от 2011г. - 11 ч и 47 мин.  

3. Цветан Цонев
отбор от женски ктк1396 от 2010г., ктк2473, ктк2488, ктк2098, ктк2602, ктк2095, ктк2090 от 2011г. - 6 ч. и 02 мин.

4. Стефан Пендарев
отбор смесен ктк1961, ктк1971, ктк1967, ктк2816, ктк1957 от 2011г. - 5 ч. и 24 мин.

5. Слави  Кръстев
отбор от женски ктк1500, ктк1503, ктк1204 от 2011г. - 3 ч. и 00 мин.                                                                                                       

дисквалифицирани:

1. Мариян Стоянов
отбор от женски ктк1591 от 2010г., ктк2049, ктк2578 от 2011г. - 11 ч. и 20 мин. по т.26

2. Петко Цеков
ктк1352, ктк1372, ктк1357, ктк2151, ктк1541 от 2011г. - 10 ч. и 00 мин. по т.26