КЛУБ ЗА СПОРТНИ ГЪЛЪБИ "РОЗОВА ДОЛИНА” - Казанлък

РЕЗУЛТАТИ 2011

3-то вдигане за млади гълаби - 3 и 4 септември

1. Цветан Манолов
отбор ктк2512, ктк2518, ктк2542 - 8 часа и 58 минути

2. Джевзет Мустафа
отбор ктк1881, ктк1882, ктк1892, ктк1893, ктк2625 - 6 часа и 27 минути

3. Петко Цеков
отбор ктк2154, ктк2502, ктк2167, ктк2544, ктк2167, ктк2548 - 5часа и 35 минути

4. Стефан Пендарев
отбор ктк1976, ктк1970, ктк1975, ктк1958, ктк1974, ктк1963 - 2 часа и 00 минути

 

 

 

2-рo вдигане за млади 13 и 14 август

1. Стефан Пендарев
отбор млади ктк1961, ктк1962, ктк1945, ктк1957 - 6 часа и 28 минути

2. Джевзет Мустафа
отбор млади ктк1881, ктк1882, ктк1890, ктк1892, ктк1893 - 6 часа и 03 минути

3. Румен Соколов
отбор млади ктк1830, ктк1838, ктк1839, ктк1833, ктк1899 - 4 часа 12 минути

4. Петко Цеков
отбор млади ктк2504, ктк2513, ктк2544, ктк2167  - 3 часа и 35 минути

5. Иван Бодуров
отбор млади ктк2291, ктк2293, ктк2469, ктк2457 - 3 часа и 30 минути

 

 

1-во вдигане за млади гълъби 11 и 12 юни, 23 и 24 юли

11 и 12 юни


1. Петко Цеков
отбор млади ktk2176, ktk2152, ktk2153, ktk2117, ktk2154 от 2011г. 11 часа и 39 минути

2. Иван Христов Радев

отбор млади ktk1741, ktk1742, ktk1738, ktk1733, ktk1734, ktk1735 от 2011г. 11часа и 13 минути

3. Стефан Пендарев
отбор млади ktk1947, ktk1941, ktk1962, ktk1948 от 2011г. 10 часа 33 минути

4. Мустафа Садул
отбор млади ktk1901, ktk1902, ktk1912 от 2011г. 9 часа и 27 минути

5. Румен Соколов
отбор млади ktk1843, ktk1830, ktk1831, ktk1855, ktk1812 от 2011г. 8 часа и 26 минути

6. Мариан Стоянов
отбор млади ktk2020, ktk2033, ktk2037 от 2011г. 7 часа и 26 минути

на 23 и 24 юли

7. Джевзед Юсмен Мустафа
отбор млади ktk1871, ktk1881, ktk1882, ktk1890, ktk1873 от 2011г. 7 часа и 23 минути

8. Иван Бодуров
5 часа и 26 минути

дисквалифицирани:

1. Михаил Тодоров
отбор млади ktk2001, ktk2256, ktk2257 от 2011г. 2 часа и 20 минути по т.20

2. Михаил Богданов
отбор млади ktk2331, ktk2132, ktk2333, ktk2019 от 2011г. 2 часа и 13 минути по т.20

3. Джамил Азис
отбор млади ktk1791, ktk2015, ktk1772 от 2011г. 1 час и 36 минути по т.20

 

 

 

 

 

Вдигане на 21 и 22 маи

1. Стефан Пендарев
отбор от женски ктк528 от 2009 и ктк1337 от 2010г. и мъжки ктк 1123 от 2010г.  12 часа и 20 мин.

2. Михаил Богданов - биберучка
отбор от мъжки ктк1218, ктк889, ктк1251 от 2010г. 12 часа и 10 мин.

3. Цветан Манолев
отбор от женски ктк929, ктк935 и мъжки ктк930 от 2010г. 10 часа и 50 мин.

4. Петко Цеков
отбор от мъжки ктк1352, ктк1366 от 2010г. и женски ктк036 от 2009г. 10 часа и 06 мин.

5. Мустафа Садул
отбор от женски ктк845, ктк1349, ктк1345 от 2010г. и мъжко ктк1349 ot 2010 8 ч. и 25 мин.,

дисквалифицирани:

1. Цветан Цонев
отбор от мъжки ктк294 от 2009, ктк1419, ктк1421 от 2010г. 5 часа и 46 мин.  по т.17

2. Джевзет Мустафа
отбор от мъжки ктк1396, ктк1436, ктк1103 от 2010г.  3 часа и 31 мин по  т.18

3. Михаил Тодоров Богданов
отбор от мъжки ктк028, ктк436 от 2009г. и ктк3100 от 2010г.  2 часа по т.16


 

 

 

Вдигане на 7 и 8 маи

1. Михаил Богданов - биберучка
отбор от мъжки - ктк1218, ктк889, ктк1251 от 2010г. 14 часа и 41 мин.

2. Мустафа Садул
отбор от женски - ктк1345, ктк845, ктк1394, и мъжко ктк1344 от 2010г. 13 часа и 34 мин.

3. Петко Цеков
отбор от женска - ктк 036 от 2009г. и мъжки ктк1357 и ктк1366 от 2010г. 11 часа и 59 мин.

4. Стефан Пендарев
отбор от женски ктк528 от 2009 и ктк1337 от 2010г. и мъжки ктк 1123 от 2010г. 11 часа и 41 мин.

5. Цветан Манолев
отбор от женски 8 часа

дисквалифицирани:


1. Цветан Цонев
отбор от мъжки ктк 294 от 2009, ктк1419, ктк1421 от 2010г. 6 часа и 52 мин.  по т.18

2. Джевзет Мустафа
отбор от мъжки ктк1103, ктк1173, ктк1167, ктк1396 от 2010г.  6 часа и 5мин по  т.16

3. Михаил Тодоров Богданов
отбор от мъжки ктк028, ктк436 от 2009г. и ктк1300 от 2010г.  2 часа по т.19

 

 

 

 

Резултати 23-24 април

1. Джевдет Мустафа
отбор от мъжки ktk1123, ktk1173, ktk1167 от 2010г. - 13 ч. и 31 мин.,

2. Мустафа Садул
отбор от женски ktk845, ktk1349, ktk1345 от 2010г. - 13 ч. и 10 мин.,

3. Стефан Пендарев
отбор от мъжки ktk528 от 2009г. и женски 1123, ktk1337 от 2010г. - 9 ч. и 53 мин.

4. Цветан Цонев
отбор от мъжки ktk292, ktk294 от 2009г. и ktk1419, ktk1421 от 2010г. - 8 ч. и 10 мин.

дисквалифицирани:

1. Михаил Богданов - биберучка
отбор от мъжки ktk1150, ktk1218, ktk889, ktk1251 от 2010г. - 14 ч. и 04 мин., по т.26

2. Михаил Тодоров Богданов
отбор от мъжки ktk028, ktk436 от 2009г. и ktk1300 от 2010г. - 6 ч. 00 мин., по т.16

3. Петко Цеков

отбор от женски ktk036, ktk732 от 2009г., ktk1350 от 2010г. и мъжки ktk1352, ktk1366 от 201ог. - 3 ч и 58 мин., по т. 15

4. Джамал Aзис
отбор от мъжки ktk552 от 2009г. и ktk1181, ktk1384 от 2010г. - 2 ч. 00 мин., по т. 15