КЛУБ ЗА СПОРТНИ ГЪЛЪБИ "РОЗОВА ДОЛИНА” - Казанлък

РЕЗУЛТАТИ 2010

Мариян Стоянов

на дата 28.03.2010 отбор женски стари  6 часа и 50 минути

дисквалифициран по точка 15

 

Мариан Георгиев Стоянов

на дата 03.04.2010 отбор млади  5 часа и 41 минути


Цветан Иванов Цонев

на дата 03.04.2010 отбор стари  6 часа и 00 минути


Мустафа Юсмен Садул

на дата 04.04.2010 отбор стари 12 часа и 45 минути

 

Мариян Георгиев Стоянов

на дата 11.04.2010 отбор стари 14 часа. Замръкнали дисквалифициран

 

Цветан Иванов Цонев

на дата 17.04.2010 отбор стари 12 часа и 37 минути

 

Михаил Тодоров Богданов

на дата 18.04.2010 отбор стари 10 часа и 00 минути

 

Цветан Иванов Цонев

на дата 24.04.2010 отбор стари 13 часа и 13 минути

 

Михаил Тодоров Богданов

на дата 25.04.2010 отбор стари 8 часа и и 30 минути

 

Мустафа Юсмен Садул

на дата 08.05.2010 отбор стари 12 часа и 46 минути

 

Мариан Георгиев Стоянов

на дата 16.05.2010 отбор млади 11 часа и 30 минути

 

Михаил Тодоров - Бибиручка

на дата 23.05.2010 отбор стари 9 часа и 00 минути

 

Цветан Жеков Манолов

на дата 29.05.2010 отбор млади 6 часа и 25 минути

 

Мариан Георгиев Стоянов

на дата 30.05.2010 отбор млади 8 часа и 52 минути

 

Петко Цеков

на дата 06.06.2010 отбор млади 4 часа и 20 минути, дисквалифициран по т.15

Цветан Иванов Цонев

на дата 06.06.2010 отбор млади 5 часа и 45 минути, дисквалифициран по т.15

Мариян Стоянов

на дата 06.06.2010 отбор млади 2 часа и 56 минути, дисквалифициран по т.15

 

Петко Цеков
на дата 20.06.2010 отбор от млади 11 часа и 28 минути

Джевзед Юсмен Мустафа
на дата 26.06.2010 отбор от млади 12 часа и 26 минути

 

Цветан Иванов Цонев

на дата 19.06.2010 отбор от млади  6 часа и 30 минути

 

Мустафа Юсмен Садул

на дата 04.07.2010 отбор от млади 5 часа

Михаил Богданов Тодоров

на дата 19.09.2010 отбор от млади 3 часа и 14 минути

 

Мариян Георгиев Стоянов

на дата 19.09.2010 отбор от млади 8 часа и 57 минути дисквалифициран точка 16

Петко Цеков

на дата 03.10.2010 отбор от млади 5 часа и 52 минути дисквалифициран точка 15

Джевзед Юсмен Мустафа

на дата 09.10.2010 отбор от млади 10 часа и 40 минути

 

Джевзед Юсмен Мустафа

на дата 17.10 2010 отбор от млади  3 часа и 41 минути

 

Мустафа Юсмен Садул

на дата 23.10.2010 отбор от млади  6 часа и 36 минути

 

Михаил Тодоров - Бибиручка

на дата 12.09.2010 отбор от млади 10 часа и 17 минути

 

Мариан  Георгиев Стоянов

на дата 24.10 2010 отбор от млади 11часа и 37 минути

 

Михаил Тодоров - Бибиручка

на дата 07.11.2010 отбор от млади 11 часа и 01 минути

 

Михаил Тодороб - Бибиручка

на дата 14.11.2010 отбор от млади  7 часа и 20 минути

 

Джевзет Юсмен Мустафа
на дата 20.11.2010 отбор от млади 10 часа и 23 минути

Михаил Тодороб - Бибиручка
на дата 20.11.2011 отбор от млади 10 часа и 33 минути

Мариян Георгиев Стоянов
на дата 20.11.2010 отбор от млади 11 часа и 05 минути затъмнели дисквалифицирани