КЛУБ ЗА СПОРТНИ ГЪЛЪБИ "РОЗОВА ДОЛИНА” - Казанлък

РЕЗУЛТАТИ 2009

Петко Цеков
Протокол за продължителен полет №1.от 25. 04.09г.
Продължителност на полета 4.28м.
отбор от млади №КТК.002.2009г. КТК.012.2009г.
КТК.014.2009г  КТК.015.2009г. КТК.016.2009г. КТК.018.2009г.


Мустафа Садул
Протокол за продължителен полет№3.от 01.05.09г.
Продължителност на полета 10.02м.
отбор от мъшки№ П.О 2008г. младо №КТК.431.2009г.

Мустафа Садул
Протокол за продължителен полет №4 от 16.05.09г.
Продължителност на полета 13.46м.
отбор от женско№.КТК.431.2009г. младо №КТК.447.2009г
мъшки №П.О 2008г-

Петко Цеков

Протокол за  продъжителен полет №5 от 16.05.09г.
Продължителнос  на  полета 12.40м.
отбор  от млади № КТК.002.2009г  КТК.016.2009г.
КТК.018.2009г.

Джамил Азис
Протокол за продължителен  полет №6.от23.05.09г.
Продължителност на полета 7.30м.
отбор от млади №.КТК.551.2009г.КТК.552.2009г.