КЛУБ ЗА СПОРТНИ ГЪЛЪБИ "РОЗОВА ДОЛИНА” - Казанлък


I-во Състезание за Стари гълъби 30.04/01.05.2022

1. Михайл Богданов Тодоров - КТК - 536, 0881, 491 - 18 часа и 15 минути
2. Сали Юзейров - КТК - 1587, 1788, 2883, 374 - 15 часа и 50 минути
3. Денис Хасан - КТК - 364, 305, 343, 0961 - 15 часа и 43 минути
4. Иван Иванов - КТК - 0169, 0158, 1065, 0169 - 15 часа и 25 минути
5. Цветан Цонев - КТК - 0038, 0004, 0127, 0473 - 14 часа и 23 минути
6. Веселин Гигелов - КТК - 1212, 0197, 1290, 1287 - 14 часа и 23 минути
7. Михайл Тодоров - КТК - 0950, 0940, 0813, 3564 - 13 часа и 35 минути


II-во Състезание за Стари гълъби 14/15.05.2022
1. Денис Хасан - КТК - 343, 305, 364 - 21 часа и 01 минута
2. Михайл Тодоров - КТК - 536, 0881, 491 - 17 часа и 57 минути
3. Иван Иванов - КТК - 0169, 0158, 1065 - 16 часа и 10 минути
4. Веселин Гигелов - КТК - 1212, 0197, 1290, 1297 - 15 часа и 40 минути


III-во Състезание за Стари гълъби 29/30.05.2022
1. Денис Хасан - КТК - 343, 305, 364 - 18 часа и 40 минути
2. Иван Иванов - КТК - 1065, 0169, 0165 - 16 часа и 57 минути


Купа на България - 18.06.2022
1. Цветан Цонев - КТК - 0038, 0004, 0473 - 8 часа и 43 минути
2. Михайл Тодоров - КТК - 3564, 2634, 0813, 0950 - 8 часа и 28 минути


Лонг Дей - 19/20.06.2022
1. Михайл Тодоров - КТК - 0950, 0840, 0813, 2694 - 6 часа и 21 минути


Интернационал - 03.07.2022

1. Денислав Момчев - КТК - 1396, 1392, 1397 - 5 часа и 55 минути