КЛУБ ЗА СПОРТНИ ГЪЛЪБИ "РОЗОВА ДОЛИНА” - Казанлък

 

Състезание за стари гълъби №1 (02 и 03.05.2020)

 1. Теодоси Георгиев Иванов - КТК 453, 454, 443, 3663 - 15 часа и 55 минути
 2. Антон Иванов Ангелов - КТК 580, 583,588 - 15 часа и 29 минути
 3. Цветан Иванов Цонев - КТК 3440, 3439,3480 - 15 часа и 20 минути
 4. Денис Хасан - КТК 343, 305, 2462 - 12 часа и 41 минути
 5. Михайл Тодоров Богданов - КТК - 6046, 6067, 2226, 1392 - 12 часа и 15 минути
Дисквалификация:
 1. Иван Иванов - КТК 3282, 767, 666, 691, 679 - 15 часа и 44 минути по Т26

 

Състезание за стари гълъби №2 (16 и 17.05.2020)

 1. Сали Юзейров - КТК 0647, 1833, 1648 - 16 часа и 06 минути
 2. Цветан Иванов Цонев - КТК 132, 106, 2596, 2168 - 15 часа и 30 минути
 3. Ружди Мустафа - КТК 1010, 1026, 546 - 14 часа и 29 минути
 4. Антон Ангелов - КТК 583, 588, 3055 - 12 часа и 56 минути
 5. Михайл Богданов - КТК 6046, 6067, 2226, 1329 - 9 часа и 8 минути
 6. Теодоси Иванов - КТК 453, 454, 443 - 7 часа и 21 минути
Дисквалификация:
 1. Денис Хасан - 16 часа и 36 минути по Т26
 2. Иван Иванов - 16 часа и 26 минути по Т26


Състезание за стари гълъби №3 (30 и 31 май 2020)

 1. Теодоси Иванов - КТК 453, 454, 443, 439 - 18 часа и 26 минути
 2. Иван Иванов - КТК 767, 672, 3382 - 17 часа и 54 минути
 3. Денис Хасан - КТК 343, 305, 2462 - 14 часа и 49 минути
 4. Цветан Цонев - КТК - 13 часа и 43 минути
 5. Ружди мустафа - КТК 1010, 1026, 546 - 11 часа и 00 минути
 6. Михайл Богданов - КТК 6046, 6067, 2226 - 8 часа и 15 минути
Дисквалификация:


Състезание КУПА България (6 и 7.06.2020)
 1. Цветан Цонев - КТК 132, 106, 107, 2168 - 15 часа и 52 минути
 2. Михайл Тодоров Богданов - КТК 6067, 6046, 1392 - 5 часа и 45 минути

Дисквалификация:

 1. Денис Хасан - КТК 305, 343, 2462 - 17 часа и 58 минути по Т26


Състезание ЛОНГДЕЙ  (20 и 21.06.2020)
 1. Денис Хасан - КТК 305, 343, 2462 - 18 часа и 07 минути
 2. Михайл Богданов Тодоров - КТК 1776, 1981, 2517 - 17 часа и 23 минути
 3. Цветан Цонев - КТК 132, 106, 107, 2168 - 13 часа и 31 минути
 4. Михайл Тодоров Богданов - КТК 622, 6067, 6046 - 10 часа и 02 минути
 5. Ганчо Цанков - КТК 0178, 0179, 0187 - 8 часа и 27 минути


Състезание за Млади Интернационал  (04 и 05.07.2020)
 1. Ганчо Цанков - КТК 0178, 0179, 0187 - 6 часа и 30 минути