КЛУБ ЗА СПОРТНИ ГЪЛЪБИ "РОЗОВА ДОЛИНА” - Казанлък

 

Състезание за стари гълъби №1 (04 и 05.05.2019)

 1. Цветан Цонев - КТК 3440, 3439, 2529 - 17 часа и 05 минути
 2. Михайл Тодоров - КТК 6064, 6067, 1392, 2226 - 15 часа и 59 минути
 3. Сали Юзейров - КТК 0901, 0906, 1515 - 15 часа и 32 минути
 4. Антон Ангелов - КТК 1458, 3087, 3099 - 15 часа и 25 минути
 5. Теодоси Ивано - КТК 1775, 6395, 3663 - 15 часа и 24 минути
Дисквалификация:
 1. Михайл Богданов Тодоров - 1981, 1776, 0340 - 16 часа и 24 минути по Т26

 

Състезание за стари гълъби №2 (11 и 12.05.2019)

 1. Цветан Иванов Цонев - КТК 3440, 3439, 2529 - 17 часа и 42 минути
 2. Антон Иванов Ангелов - КТК 1458, 3087, 3099 - 16 часа и 50 минути
 3. Михайл Богданов Тодоров - КТК 1981, 5941, 2229, 2517 - 16 часа и 47 минути
 4. Михайл Тодоров Богданов - КТК 6064, 6067, 1393, 2226 - 16 часа и 34 минути
 5. Сали Юзейров - КТК 0901, 0906, 1515 - 15 часа и 51 минути
 6. Денис Хасан - КТК 2462, 2463, 2478 - 13 часа и 17 минути


Състезание за стари гълъби №3 (2019)

 1. Цветан Иванов Цонев - КТК 3440, 3439, 2529 - 17 часа и 39 минути
 2. Теодоси Иванов - КТК 1775, 6395, 3663 - 16 часа и 44 минути
 3. Михайл Тодоров Богданов - КТК 1392, 6046, 6067 - 7 часа 6 минути
 4. Сали Юзейров - КТК 0901, 0906, 1515 - 5 часа и 55 минути


Състезание КУПА България (1 и 2.06.2019)
 1. Румен Соколов - КТК 1518, 3522, 2218 - 17 часа и 35 минути
 2. Антон Ангелов - КТК 1458, 3087, 3099 - 17 часа и 12 минути
 3. Сали Юзейров - КТК 0901, 1515, 0647, 3525 - 17 часа и 6 минути