КЛУБ ЗА СПОРТНИ ГЪЛЪБИ "РОЗОВА ДОЛИНА” - Казанлък

 

Състезание за стари гълъби №1 (28 и 29.04.2018)

 1. Михаил Богданов Тодоров - КТК 1829, 1828, 1628, 0030 - 15 часа и 51 минути
 2. Цветан Ивано Цонев - КТК 3774, 1872, 1873, 2181- 15 часа и 48 минути
 3. Антон Иванов Ангелов - КТК 0816,1469, 1488 - 15 часа и 36 минути
 4. Сали Юзейров - КТК 0901, 6234, 0906 - 15 часа и 33 минути
 5. Михаил Тодоров - КТК 6067, 6008, 6046 - 15 часа и 10 минути

 

Състезание за стари гълъби №1 (12 и 13.05.2018)

 1. Цветан Иванов Цонев - КТК 6374, 2181, 2078, 2077 - 15 часа и 45 минути
 2. Сали Юзейров - КТК 0901, 6234, 0906 - 15 часа и 41 минути
Дисквалификация:
 1. Антон Иванов Ангелов - 16 часа и 50 минути по Т26
 2. Михаил Богданов - фалстарт
 3. Михаил Тодоров - 7 часа по Т19


Състезание за стари гълъби №3 (26 и 27.05.2018)

 1. Михаил Богданов Тодоров - КТК 0340, 1776, 1981 - 17 часа и 15 минути
 2. Румен Соколов - КТК 2390, 6218, 2365, 1833 - 16 часа и 51 минути
Дисквалификация:
 1. Сали Юзейров - КТК 0901, 6234, 0906, 0918 - 16 часа и 37 минути по Т26
 2. Цветан Цонев - КТК 6374, 2181, 6376 - 12 часа и 17 минути по Т19


Състезание КУПА България (2 и 3.06.2018)
 1. Михаил Богданов Тодоров - КТК 0340, 1776, 1981 - 17 часа и 39 минути
 2. Цветан Иванов Цонев - КТК 6374, 2181, 1221, 1222 - 17 часа
 3. Сали Юзейров - КТК 0901, 0909, 6234 - 16 часа и 26 минути

 

Състезание "LONG DAY"  (23 и 24.06.2018)
 1. Михаил Тодоров Богданов - КТК 6046, 6067, 1384 - 16 часа и 11 минути
 2. Денис Юсеин Хасан - КТК 2451, 2452, 2453, 2454 - 14 часа и 51 минути
 3. Риза колев Тодоров - КТК 2918, 2991, 2995, 2988 - 1 час и 50 минути

 

Състезание за Млади Интернационал
 1. Антон Иванов Ангелов КТК 3092, 3093, 3094 - 16 часа и 9 минути
 2. Иван Бодуро - КТК 3041, 3042, 3044 - 7 часа и 21 минути
 3. Румен Соколо - КТК 2729, 3512, 3513, 3518 - 7 часа и 14 минути
 4. Риза Колев - КТК 2918, 2991, 2926, 2994 - 3 часа и 19 минути