КЛУБ ЗА СПОРТНИ ГЪЛЪБИ "РОЗОВА ДОЛИНА” - Казанлък


Състезание за стари гълъби №1  (29 и 30 април 2017)

1. Цветан Иванов Цонев с КТК-6379,6374,6371,6380 - 15 часа и 19 минути
1. Сали Юзеиров с КТК - 6216,6221,6214 - 15 часа и 19 минути
2. Михаил Богданов с КТК-6965,6617,4175,5376 - 13 часа и 37 минути
3. Теодосий Иванов с КТК-0456,0562,0466 - 8 часа и 53 минути
4. Иван Радев с КТК-5398,5393,0965,0977 - 7 часа и 25 минути
5. Денис Хасан с КТК-0155,0152,6285 - 5 часа и 50 минути

Дисквалификация:
1. Антон Иванов Ангелов с КТК-6566,0845,0816 - 15 часа и 40 минути по Т26
2. Аско Асан с КТК-6290,0333,0314 - 15 часа и 22 минути по Т19
3. Николай Иглев с КТК-1124,0346,0684,5755 - 8 часа по Т26


Състезание за стари гълъби №2  (13 и 14 май 2017)

1. Михаил Богданов с КТК-6617,4175,5376,0320 - 16 часа и 4 минути
2. Антон Ив. Ангелов с КТК-6566,0845,0816 - 15 часа и 35 минути
3. Николай Иглев с КТК-0684,5755,1124 - 13 часа и 50 минути
4. Сали Юзеиров с КТК-6216,6221,6214 - 9 часа
5. Цветан Ив. Цонев с 0016,5260,5266 - 8 часа и 20 минути
6. Теодосий Иванов с КТК-0562,0466,0455 - 7 часа и 43 минути


Състезание за стари гълъби №3  (27 и 28 май 2017)

1. Антон Ив. Ангелов с КТК-6566,0845,0816 - 17 часа и 37 минути
2. Михаил Богданов с КТК-6617,4175,0320 - 14 часа и 04 минути
3. Цветан Цонев с КТК-5266,5260,0016 - 8 часа и 52 минути

Дисквалификация:
4. Сали Юзеиров с КТК-6216,6221,6214 - 16 часа и 48 минути по Т26


Състезание "LONG DAY"  (17 и 18 юни 2017)

1. Михаил Богданов - 15 часа и 3 минути
2. Митко Стефанов Караилиев с КТК-1873,1867,1866 - 8 часа и 57 минути
3. Стефан Пендарев - 8 часа и 55 минути


Състезание "Купа България"  (03 и 06 юни 2017)

1. Антон Иванов Ангелов с КТК-6566,0816,0845 - 17 часа и 57 минути

Дисквалификация:
Михаил Богданов


Медународно състезание за млади гълъби  (01 и 02 юли 2017)

1. Румен Цв. Соколов с КТК-1518,1539,1301,0169 - 5 часа и 7 минути
2. Цветан Ив. Цонев с КТК-2101,2102,2103,2079 - 5 часа и 6 минути
3. Ахмед Назиф с КТК - 4 часа и 50 минути.

Дисквалификация:
1. Антон Ив. Ангелов с КТК-1474,1475,1471 - 6 часа и 10 минути по Т26
2, Риза Колев Тодоров с КТК-1707,1710,1706,2005 фалстарт


Състезание за млади гълъби №1  (15 и 16 юли 2017)


Състезание за млади гълъби №2  (26 и 27 август 2017)


Състезание за млади гълъби №3  (16 и 17 септември 2017)