КЛУБ ЗА СПОРТНИ ГЪЛЪБИ "РОЗОВА ДОЛИНА” - Казанлък

Първо състезание за стари гълъби
1.Михаил Богданов ктк4175,5694,5376.    15:57ч
2.Цветан Цонев ктк 5260,5267,5266,3698     15:00ч
3.Румен Кацарски ктк5738,3843,4835   14:50ч
4.Стефан Пендарев ктк2316,3186,4220,4295    14:00
5.Сали Смаилов ктк568,5755,5754,5768    10:0


Второ състезание за стари гълъби 16-17.05.2015
1.Михаил Богданов ктк4175,5694,5376    16:05
2.Румен Соколов ктк5584,5582,5588,5595    15:55ч
3.Стефан Пендарев ктк2816,3186,4920,   11:13ч
4.Сали Смаилов ктк565,2501,5755  10:10ч


Трето състезание за стари гълъби 30-31.05.2015
1.Михаил Богданов ктк4175,5694,5376   17:24ч
2.Ръмен Соколов ктк2137,5588,5582,5595   16:20ч
3.Цветан Цонев ктк5260,5267,5265,3898   16:09ч
4.Сали Смаилов ктк2501,565,5755   13:12ч
5.Стефан Пендарев ктк2316,3186,4920,4295  12:24ч


Състезание за лонг деи  20-21.06.2015г

1.Цветан Цонев ктк5260,5267,5265,3698   16:44ч
2.Джевзет Мустафа 8:45ч

Първо състезание за млади интернационал

1.Ахмед Ахмед ктк6928,6929,7007   8:53ч
2.Иван Бодуров  7:50ч

Първо състезание за млади гълъби

1.Сали Смаилов ктк6591,6592,6582,6584   7,15ч
2.Денис Хасан ктк7100,6260,6263   6,00ч
3.Джевзет Мустафа   5,19ч

Второ състезание за млади гълъби
1.Ахмед Ахмед ктк6932,6931,6921     5:19ч
2.Ферхан Ахмед  ктк5959,6930,5955      5:14ч
3.Иван Бодуров  3:19 ч